45 minútový beh za zdravie

Začiatok podujatia:
29. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 11:30 hod.
Adresa podujatia:
Jilemnického ulica č.2
Žiar nad Hronom
965 01
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)