Be active Guliver

Začiatok podujatia:
20. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
20. septembra, 2023
o 17:00 hod.
Adresa podujatia:
A. T. Sytnianskeho 2867/4
Banská Štiavnica
96901
Detaily:

Žiaci súkromnej základnej školy budú po skupinách prekonávať športové stanovištia, ktoré budú zamerané na pohybovú všestrannosť (behy, skoky, hody, prekážkové dráhy, lezenie a pod.)

Organizátor podujatia:
Súkromná základná škola Guliver, A. T. Sytnianskeho 2867/4, 96901 Banská Štiavnica
Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=s%C3%BAkromn%C3%A1%20z%C3%A1kladn%C3%A1%20%C5%A1kola%20guliver
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)