#BeActive Awards

 

#BeActive Education Award

Vzdelávacie zariadenia, ktoré preukazujú konkrétne spôsoby, akými motivujú svojich žiakov a študentov k aktívnemu pohybu mimo tradičných hodín telesnej výchovy. To môže zahŕňať napríklad extra športové aktivity, mimoškolské aktivity a iné kreatívne riešenia ako vytvoriť športovo aktívne vzdelávacie prostredie.

#BeActive Workplace Award

Pracoviská či zamestnávatelia, ktorí preukazujú špecifické spôsoby, akými pomáhajú svojim zamestnancom k aktívnemu pohybu. To môže zahŕňať napríklad zriadenie spŕch pre zamestnancov dochádzajúcich do práce napríklad na bicykli alebo aktívnym behom, zavedenie porád postojačky, obedných prechádzok a pod.

#BeActive Local Hero Award

Jednotlivci, ktorí zaznamenali výnimočný úspech pri motivovaní ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Ocenenie sa snaží vyzdvihnúť jednotlivca, ktorý dlhodobo propaguje šport a aktívny pohyb v rámci jeho či jej miestnej komunity.

#BeActive Acrossgeneration Award

Je výzva, do ktorej sa môže zapojiť akákoľvek škola, inštitúcia alebo firma. Cieľom je propagácia športu, fyzickej aktivity a pohybu, ktorý pomáha k zvyšovaniu povedomia o zdravom životnom štýle naprieč všetkým generáciám.


logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color