Deti v pohybe

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 09:30 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Tyršova
Sobrance
073 01
Detaily:

Podujatie je organizované zo ŠZŠ v Sobranciach na mestskom ihrisku. Deti budú súťažiť v dvoch disciplínach
z loptou a tretia disciplína je v prekážkovom behu

Organizátor podujatia:
Centrum voľného času Sobrance
Web: https://cvcsobrance.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)