Jesenná olympiáda ŠKD

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 14:30 hod.
Adresa podujatia:
Nábrežie 4. apríla, 1936/23
Liptovský Mikuláš
031 01
Detaily:

Podujatie sa uskutoční v rámci popoludňajších aktivít školského klubu detí. Deti budú rozdelené podľa ročníkov. Športovať sa bude von na školskom dvore. Deti, ktoré sa zúčastnia športového popoludnia budú odmenené malou drobnosťou (medaila, sladkosť..)

Organizátor podujatia:
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)