Plavecká štafeta mesta

Začiatok podujatia:
6. októbra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
6. októbra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Za Hornádom 13
Spišská Nová Ves
052 01
Detaily:

Plávanie ľubovoľných dĺžok žiakmi základných a stredných škôl a tiež účastníkmi všetkých generácií.

Organizátor podujatia:
Mesto Spišská Nová Ves
Web: https://www.spisskanovaves.eu
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)