ŠKD v pohybe

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:15 hod.
Adresa podujatia:
Základná škola, Šmeralova 25
Prešov
08301
Detaily:

Cieľom je aktívne zapojiť deti k rôznym športovým disciplínam a predísť obezite.

Organizátor podujatia:
Mgr. Jana Diová
Web: https://www.zssmeralova.edupage.org.
Facebook: https://www.zssmeralova.edupage.com
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)