Škola v pohybe

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 08:15 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Pankúchova 4 ,Bratislava
Bratislava - Petržalka
851 04
Detaily:

Do tohto projektu sa zapojí celá škola po triedach. Každú triedu povedie triedna učiteľka. Pre 1. stupeň bude okruh 3,5 km s 5 stanovišťami ,kde budú plniť rôzne športovo nenáročné úlohy. Pre 2. stupeň bude trať dlhá 7 km a takisto budú mať 5 stanovíšť. Triedy budú štartované po čas .intervale 5 min. a bude sa merať celkový čas za aký prekonajú trasu a splnia dané úlohy.

Organizátor podujatia:
ZŠ Pankúchova 4 , 851 04 Bratislava
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)