Školská športová olympiáda

Začiatok podujatia:
18. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
18. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Sedliská 93
Sedliská
09409
Detaily:
Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou, Sedliská 93
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)