Športovy deň

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
27. septembra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Školská 11
Slovenský Grob
90026
Detaily:

7.-9.ročník

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Slovenský Grob
Web: https://zssmsslovgrob.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)