„Športujeme všetci“

Začiatok podujatia:
7. septembra, 2023
o 09:00 hod.
Koniec podujatia:
7. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Krosnianska 4
Košice
04022
Detaily:

Každoročne organizujeme v rámci Európskeho týždňa športu športový deň a každý žiak má možnosť sa zapojiť podľa záujmu do rôznych športových aktivít

Organizátor podujatia:
ZŠ Krosnianska 4, 04022 Košice III
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)