Spoznaj krásy okolia

Začiatok podujatia:
13. októbra, 2023
o 08:30 hod.
Koniec podujatia:
13. októbra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
30
Chanava
98044
Detaily:

Máme radi pohyb. Chceme spoznať naše okolie.

Organizátor podujatia:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Chanava
Web: https://www.zschanava@edupage.org
Prostredie:

Outdoorové prostredie