Trstenská štafeta

Začiatok podujatia:
5. októbra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
5. októbra, 2023
o 13:45 hod.
Adresa podujatia:
Školská 94
ZŠ Trstené pri Hornáde
044 11
Detaily:

Žiaci 1. a 9. ročníka, ďalej všetci zamestnanci školy, pracovníčky školskej jedálne, ale aj rodičia detí sa zúčastnia Trstenskej štafety na školskom ihrisku. Každý účastník odbehne dve kolá cca 300 m.

Organizátor podujatia:
ZŠ Trstené pri Hornáde, Školská 94, 044 11, Mgr. Tibor Papp
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)