Bavme sa športom

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 13:30 hod.
Adresa podujatia:
Pionierska 2
Brezno
97701
Detaily:

Žiaci I.stupňa absolvujú zábavné PH,
ŠKD sa bude baviť zábavnými štafetami, II.stupeň bude hrať Indiacu, lukostreľbu, golf

Organizátor podujatia:
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)