Cvičíme si veselo

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
MŠ Sídlisko 1.mája č.68
Vranov nad Topľou
09301
Detaily:

Podujatie sa uskutoční na školskom dvore. Vytvoria sa stanovištia na ktorých budú deti plniť jednotlivé úlohy. Stanovištia bude označené zvieratkami – žabka
1.V úvode spoločný nástup jednotlivých tried s hudbou . Motivácia – rozprávka o veľkom dube , vysvetlenie významu pohybu pre zdravie, oboznámenie s disciplínami.
2. Krátka rozcvička s hudbou
3. Stanovištia: 1: ŽAbka – preskakovať prekážky, skok z miesta do pieskoviska
2. Veverička – hod horným oblúkom na cieľ, prehadzovanie lopty ponad sieť.
staršie deti – prehadzovaná – súťaž družstiev
3. Bocian – Udržať rovnováhu pri chôdzi po vyvýšenej rovine
4. Zajac – Zvládnuť techniku behu pomedzi prekážky – štafetový beh
5. Medveď- bezpečne jazdiť na kolobežke, bicykli po vyznačenej trase
6. Mravec- Kotúľanie lopty pred sebou , do cieľa , hra s padákom

Záver : Zhodnotenie disciplín, odmena získajú medaily .

Organizátor podujatia:
MŠ Sídlisko 1.mája 68 Vranov nad Topľou
Web: https://ms-1majvv.webnode.sk
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)