FUTASULI

Začiatok podujatia:
10. októbra, 2023
o 10:00 hod.
Koniec podujatia:
10. októbra, 2023
o 11:00 hod.
Adresa podujatia:
Školská 7
Tomášov
90044
Detaily:

Štafetový beh tried

Organizátor podujatia:
ZŠ s VJM -Alapiskola, Tomášov -Fél
Web: https://zsmadtom.edupage.org/
Facebook: https://facebook.com/zsmadtom
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)