Ľah-sedová výzva

Začiatok podujatia:
9. októbra, 2023
o 12:30 hod.
Koniec podujatia:
13. októbra, 2023
o 13:00 hod.
Adresa podujatia:
Jatov 189
Jatov
94109
Detaily:

Počas piatich dní budeme robiť ľah- sed za jednu minútu a nakoniec spočítame koľko sa nám ich podarilo urobiť spoločne.

Organizátor podujatia:
Základná škola s materskou školou Jatov
Web: https://zsmsjatov.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)