Šťastné deti

Začiatok podujatia:
9. októbra, 2023
o 09:45 hod.
Koniec podujatia:
15. októbra, 2023
o 12:30 hod.
Adresa podujatia:
Námestie A. Sládkovičova 399/2
Hrochoť
976 37
Detaily:

Každý deň v týždni sme realizovali pohybové hry s deťmi v mladšej vekovej skupine a staršej vekovej skupine, sútaže a aktivity zamerané na manipuláciu s loptou, prihrávky, hádzanie, chytanie, súťažné hry v družstvách, ale aj dlhšiu vychádzku po jesennej prírode v blízkosti materskej školy.

Organizátor podujatia:
MŠ - elokovane pracovisko ZŠ s MŠ A. Sládkovičova, Hrochoť
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)