Pohybovými hrami k zdravej motivácii

Začiatok podujatia:
26. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
26. septembra, 2023
o 12:00 hod.
Adresa podujatia:
Slatinské Lazy 112
Slatinské Lazy
96225
Detaily:

Podujatie je zamerané na rozvoj pohybových zručností a tímovej spolupráce prostredníctvom pohybových hier.

Organizátor podujatia:
ZŠ Slatinské Lazy
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)