Chceme byť zdravší

Začiatok podujatia:
28. septembra, 2023
o 11:15 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 12:45 hod.
Adresa podujatia:
Hlavná 236/67
Čierny Balog
976 52
Detaily:

Sme Špeciálna základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú navštevuje 55 žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity. Ich fyzické zdatnosti sú na nízkej úrovni. Väčšina z nich športuje len vrámci telesnej a športovej výchovy (3 hod./týžd.). Aj zapojením sa do tohto podujatia im chceme ukázať, že šport je pre zdravie dôležitý.

Organizátor podujatia:
Špeciálna základná škola Čierny Balog
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)