Cvičí celá škola

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 16:30 hod.
Adresa podujatia:
Nevädzová 3
BRATISLAVA
821 01
Detaily:

Týždeň spoločných rozcvičiek na školskom dvore.

Organizátor podujatia:
ŠZŠ s MŠ Nevädzová 3, 821 01 Bratislava
Web: https://www.szsmsnevadzova.edupage.org
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)