ETŠ – Tabata, Hudobno-pohybové hry

Začiatok podujatia:
27. septembra, 2023
o 13:00 hod.
Koniec podujatia:
30. septembra, 2023
o 15:15 hod.
Adresa podujatia:
M.R.Štefánika 83
Trebišov
075 01
Detaily:

27.09.2023 – Tabata
28,09. – Vychádzka – relaxačné cvičenia v miestnom parku
29.09. .- Choreografia podľa hudby – nácvik

Organizátor podujatia:
Špeciálna základná škola
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)