Hýbeme sa všetci spolu

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 08:00 hod.
Koniec podujatia:
28. septembra, 2023
o 15:30 hod.
Adresa podujatia:
Bartošovce 17
Hertník
08642
Detaily:

Počas prestávok budeme využívať priestory a možnosti našej školy na pohybové cvičenia . a popoludní v ŠKD tento program:
Pondelok – Prehadzovaná, futbal, vybíjaná na multifunkčnom ihrisku
Utorok – pohybové hry a súťaže na miestnom ihrisku
Streda – Pozoruj prírodu z kopca – vychádzka do prírody
Štvrtok – Na čerstvom vzduchu – Kyslíková cesta Bardejovské Kúpele

Organizátor podujatia:
ZŠ Bartošovce
Web: https://zakladna-skola-bartosovce.webnode.sk/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)