Športíkovo

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 15:00 hod.
Adresa podujatia:
Moskovská 2
Banská Bystrica
97404
Detaily:

1. Dopravné ihrisko na kolobežkách
2. Florbal
3. Beh cez prekážkovú dráhu
4. Bedminton
5. Metlobal

Organizátor podujatia:
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)