Týždeň plný pohybu a zábavy

Začiatok podujatia:
25. septembra, 2023
o 14:00 hod.
Koniec podujatia:
29. septembra, 2023
o 14:30 hod.
Adresa podujatia:
ZŠ Lichardova 24
Žilina
010 01
Detaily:
Organizátor podujatia:
ŠKD pri ZŠ Lichardova, Žilina
Web: https://zslichza.edupage.org/
Prostredie:

Školské prostredie (platí pre všetky aktivity organizované školou)